Politika reklamacija

Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe, pozivom na telefonski broj 069/777-371 ili slanjem e-mail-a sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail info@jjorganic.rs sa opisom uočenog oštećenja.

 

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda. Ukoliko proizvod nije oštećen, potpišite prijem pošiljke.

 

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj 069/777-371  ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail info@jjorganic.rs  i opišete kakav problem imate.

 

Na vašu prijavu problema poslaćemo kurirsku službu koja će u roku od 24 do 72h od prijave problema preuzeti na vašoj kućnoj adresi reklamirani proizvod zajedno sa uredno popunjenim reklamacionim listom i kopijom računa-otpremnice koji ste dobili uz porudžbinu.

 

Radno vreme kurirske službe je svakog radnog dana od 8 do 17h, subotom od 9 do 14h. Ako istek roka za preuzimanje reklamiranog proizvoda pada u nedelju ili neradne dane na teritoriji Republike Srbije za vreme državnih ili verskih praznika, rok za preuzimanje reklamiranog proizvoda ističe prvog narednog radnog dana.

 

U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo na prijavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije i obavestićemo vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

 

Zamena za drugi proizvod

Ukoliko želite da zamenite proizvod za drugi, to možete učiniti pod uslovom da proizvod nije otvoren i oštećen. Troškove vraćanja proizvoda snosi kupac. Razloge zamene možete, ali niste u obavezi da navedete.

 

Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije na sajtu ili defekta „JJ Consuling“ je u obavezi da vam proizvod zameni za ispravan, a sve troškove snosimo mi. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

Ako ste nakon prijema proizvoda odlučili da želite proizvod zamenite za drugi proizvod iste ili veće cenovne kategorije, molimo vas da nas kontaktirate putem email-a na adresu info@jjorganic.rs navedete broj računa/otpremnice, naziv proizvoda za koji želite da zamenite prvobitno poručeni proizvod.

 

U slučaju zamene proizvoda, „JJ Consulting“ je u obavezi da izvrši zamenu ukoliko taj proizvod postoji na stanju.

 

Ako kupljeni proizvod za koji se traži zamena ne postoji na stanju, prodavac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni. U slučaju nepostojanja mogućnosti zamene prodavac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.

 

Za uvažene reklamacije, ,, JJ Consulting “ store snosi sve troškove transporta.