Šta je Ajurveda?

Šta je Ajurveda?

Ajurveda je prirodna medicina  nastala u Indiji pre više hiljada godina. Termin ajurveda izveden je od sanskrtskih reči aiur (život) i veda (nauka ili znanje). Tako se ajurveda prevodi u nauka o životu. Ajurveda se često i naziva „Majkom svih isceljenja“.Na osnovu ideje da je bolest posledica neravnoteže ili stresa, Ajurveda preporučuje određene intervencije u životnom stilu i prirodne terapije da bi se ponovo uspostavila ravnoteža između tela, uma, duha i okoline.

Ajurveda veliki naglasak stavlja na prevenciju i podstiče održavanje zdravlja kroz fokus na ravnotežu u nečijem životu, adekvatno razmišljanje, ishranu, stilove ponašanja i aktivnosti i upotrebu bilja. Poznavanje ajurvede omogućava čoveku da razume kako uspostaviti ovu ravnotežu tela, uma i svesti u skladu sa sopstvenom individualnom konstitucijom i kako napraviti promene u načinu života kako bi se postigla i održala ta ravnoteža.

Mnogi faktori, kako unutrašnji tako i spoljašnji, deluju na nas da poremete ovu ravnotežu. Primeri ovih emocionalnih i fizičkih stresova uključuju:

  • nečije emocionalno stanje,
  • izbor režima ishrane i namirnica,
  • godišnja doba i vremenske prilike,
  • fizičke traume,
  • radne i porodične veze.

Jednom kada se ovi faktori shvate, mogu se preduzeti odgovarajuće mere za poništavanje ili umanjivanje njihovih efekata ili uklanjanje uzroka neravnoteže i ponovno uspostavljanje prvobitnog balansa.

Ravnoteža je prirodno stanje; neravnoteža je poremećaj.

Zdravlje je red; bolest je ,,nered’’. 

Unutar tela postoji stalna interakcija između reda i nereda. Kada neko shvati prirodu i strukturu poremećaja, može ponovo uspostaviti prirodno stanje balansa.

Život nam donosi mnoge izazove, ali i mogućnosti. Iako postoji mnogo toga nad čime imamo malo kontrole, mi imamo moć odlučivanja o nekim stvarima, poput ishrane i načina života. Da bismo održali ravnotežu i zdravlje, važno je obratiti pažnju na ove odluke. Ishrana i način života koji odgovaraju našoj prirodi,  jačaju naše telo, um i svest.

Ajurveda kao komplementarni sistem lečenja

Osnovna razlika između ajurvede i zapadne alopatske medicine je važna za razumevanje. Zapadna alopatska medicina trenutno se usredsređuje na simptomatologiju i bolesti i prvenstveno koristi lekove i hirurške intervencije kako bi telo oslobodila patogena ili bolesnog tkiva. Mnogo života je spašeno ovim pristupom. Međutim, lekovi zbog svoje toksičnosti često oslabljuju telo. Ajurveda se ne fokusira na bolest. Umesto toga, Aiurveda smatra da  život treba da bude podržan energijom u ravnoteži. Kada postoji minimalan stres i protok energije unutar osobe bude uravnotežen, prirodni odbrambeni sistem tela (imuni sistem) biće jak i može se lakše odbraniti od bolesti.

Mora se naglasiti da ajurveda nije zamena za zapadnu alopatsku medicinu. Postoje mnogi slučajevi kada se proces bolesti i akutna stanja mogu najbolje lečiti lekovima ili operacijama. Ajurveda se može koristiti zajedno sa zapadnom medicinom da osobu učini jačom i ređe obolelom od bolesti i/ili da obnovi telo nakon lečenja lekovima ili hirurškim zahvatom.